luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3300 ha
Intravilan: 420 ha
Extravilan: 2880 ha
Populatie: 1550
Gospodarii: 980
Nr. locuinte: 896
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Stăneşti, Suieşti, Gîrnicetu, Cuculeşti, Valea-Lungă, Bărcăneşti, Cioponeşti, Vîrleni, Linia-Dealului
Asezarea geografica:
Situată în partea central-sudică a judeţului Vâlcea
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Zootehnie
Pomicultură
Viticultură
Activităţi meşteşugăreşti
Activitati economice principale:
Comerţ
Mică producţie de vopsele şi diluanţi, mobilier
Obiective turistice:
Biserica Sfânta Paraschiva din satul Suieşti, datează din 1746 - aici sa născut patriarhul Justinian Marina
Monumentul eroilor - 1914
Facilitati oferite investitorilor:
Concesionare terenuri agricole, spaţii existente în domeniul public şi privat al comunei
Scutirea de anumite taxe
Proiecte de investitii:
Alimentare apă
Înfiinţare sisteme canalizare
Asfaltare drumuri comunale
Reabilitare cămin cultural şi sediu primărie